POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w sklepie internetowym sanoko.pl

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z poźn. zm.). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO oraz ww. Ustawa o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

adres e-mail: sanoko@sanoko.pl
adres pocztowy:

Ozeana Blu
c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden

Podane dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas składania zamówienia, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w Sklepie internetowym sanoko.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu realizacji umów sprzedaży. Poniżej przedstawiamy wszystkie cele w ramach, których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania ze Sklepu internetowego Sanoko.pl;
 • zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji (np. na podstawie rękojmi lub gwarancji) przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu SANOKO.PL którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich
  innych użytkowników, obejmującej zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie internetowym Sanoko.pl
 • optymalizacji funkcji strony na podstawie przeglądanej przez Ciebie treści.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując nas na adres sanoko@sanoko.pl

Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy maksymalnie przez okres 10 lat,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia realizacji umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym Sanoko.pl.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu internetowego sanoko.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest
dobrowolne.

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
  przetwarzania,

A w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy), a także możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od SANOKO.PL jako administratora Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu
bezpośredniego, oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania
reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich,
informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. SANOKO.PL wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego
serwisu. Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Informacja o plikach cookies.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są
pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń. Sanoko.pl SA w restrukturyzacji używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i
bardziej dostosowane do jego wymagań.